Bringing production home

posted in: Nyheter | 0

Roboter, kunstig intelligens, additiv tilvirkning (3D-print), Big Data, Industri 4.0……. Teknologiutviklingen går hurtig og det er utfordrende for de fleste å henge med i et samfunn og arbeidsliv i galopperende endring. Tabloidene flokker seg om dommedagsprofetenes dystre spådommer og sprer det triste budskap om at nå må de fleste forberede seg på en fremtid tilnærmet uten noen som helst form for håp.

Søndag morgen inspiserte bikkja og jeg en liten nyanlagt veistubb her i bygda og møtte en 80-åring som var ute i samme ærend. Vi kom i snakk og det var umiddelbar enighet om at den nylagte asfalten representerte et flott fremskritt. «Jeg er født for tidlig», fortsatte mitt nye bekjentskap med en glød og entusiasme som ga klart inntrykk av at denne samfunnsengasjerte karen hadde mer på hjertet. «Det er så spennende med teknologiutviklingen og alle mulighetene vi har i dette landet», var noe av essensen jeg fanget opp fra den utrolig inspirerende samtalen.

Men hva med alle dem som mener utviklingen går for hurtig, sier jeg? Alle dem som mener at «alt var så meget bedre før» og at all denne teknologien rett og slett er i ferd med å ødelegge samfunnet, hva mener du om det, måtte jeg spørre. «Dem tar feil! Det kommer til å gå helt fint!» meddelte den gamle mannen på en utrolig overbevisende måte før han gjentok at han veldig gjerne skulle vært født noen år senere slik at han kunne fått med seg litt mer av den fantastiske fremtiden vi har i vente.

Resten av min søndag ble fantastisk! Hvordan kunne den bli noe annet etter en sånn pep-talk fra en senior av rang når det gjelder vett, forstand og livsvisdom.

Som barnefødt optimist og teknolog med et par 10-års fartstid i norsk industri deler jeg denne karens optimisme på vegne av «Mor Norge».

Redselen for robotene er rett og slett ubegrunnet. Norsk produksjonsindustri har vært offer for en massiv utflagging over flere år. Jeg tør våge påstanden om at ingen av alle de norske arbeidsplassene som har forsvunnet ut av landet gjennom denne prosessen skyldes roboter.

Ny robotteknologi er derimot med på å bidra til at stadig flere bedrifter nå velger å flytte sin produksjon tilbake til Norge. Hvem sa at robotene tar jobbene våre? Faktum her er det motsatte, robotene skaper norske arbeidsplasser! Kompetanse og holdninger blant norske arbeidstakere sammen med vår flate organisasjonsstruktur i næringslivet er en «cocktail» som gjør at vi stiller langt foran de aller fleste land når det gjelder mulighetene til å ta ut potensialet for roboter både i privat og offentlig sektor til det beste for oss alle.

Utfordringen vår er ikke roboter og teknologi. Men deg og meg, innbyggerne, forbrukerne. Forutsatt at vi tar i bruk roboter og teknologi generelt slik at norske bedrifter er i stand til å konkurrere i det globale markedet så er det opp til forbrukerne å kjøpe norske varer. Møbelindustrien forsvant ikke fra Sunnmøre på grunn av at robotene tok jobbene, men rett og slett fordi man verken konkurrerte på pris eller innoverte hurtig nok i nye produkter. Fleksible produksjonsløsninger ved utstrakt bruk av roboter gjør det mulig å møte begge disse momentene i fremtidens Norge.

Redselen for det ukjente er helt naturlig for mennesket. La oss derfor ta ansvar og løfte frem alle de gode historiene som underbygger min nye kompis fra søndagens spasertur urokkelige tro på en fantastisk fremtid for alle oss som ikke er født for tidlig!

 

Frode Mastad

Salgs-/Markedssjef, APS Robotics AS