Ledende leverandør på roboter i Norge

Vi i APS Robotic er stolte over å være Norges ledende leverandør av det nyeste på robotfronten – Cobots, også kalt samarbeidende roboter.

APS Robotics har hele tiden et fokus på videreutvikling av ny teknologi og tekniske tjenester. Dette er vår lidenskap. Vi elsker roboter!

Vi ønsker hele tiden å være i front på alt av ny teknologi og utvikling innen roboter. Vi ønsker a levere morgendagens robotløsninger for alle. Våre leveranser dekker et bredt spekter både når det gjelder bransjer, teknologiske løsninger og størrelse. Alt fra standard applikasjoner til skreddersøm, fra små robotceller til hele produksjonslinjer.

Vår medfødte nysgjerrighet og kreativitet har gitt oss kunnskap og evnen til å levere de aller beste løsninger for din bedrift uansett størrelse.

Med glødende engasjement og entusiasme står vi opp hver dag. Vi gjør vårt ytterste for å bidra til utvikling av norsk industri. Gjennom automatisering og robotisering øker vi norske bedrifters konkurransekraft. Sammen sikrer vi norske arbeidsplasser og verdiskaping inn i fremtiden. I Norge har vi en betydelig lavere tetthet av roboter i industrien enn våre naboland. Det ligger derfor et voldsomt potensial for utvikling og økt verdiskaping i norsk industri gjennom å ta i bruk dette utrolig spennende verktøyet. Vi har knapt tid til å sove! 

Kontakt oss med dine behov! Sammen finner vi morgendagens løsninger for din bedrift.

Kreativ & Kompetent - Modig & Ansvarlig - På hugget, men tålmodig