ProFeeder

Robotcellen ProFeeder fra EasyRobotics gjør det enkelt å komme i gang med automatiseringen. ProFeeder er en kompakt og flyttbar robotcelle som danner en ramme for montering av robotroboter fra, for eksempel, Universal Robots.

Foruten å fungere som en flyttbar plattform for robotarmer, er Profeeder utviklet for å lagre elementer i ett eller flere emnebakker Emnebakkene kan etableres enten i selve roboten cellen eller i en mover, slik at (U) bearbeidede deler enkelt kan kjøres inn og ut av bearbeidingsmaskinene.

Den modulære Profeeder robotcelle kan utvides i tre trinn i takt med behovet for automatisering i produksjonen øker.

Trinn 1, Profeeder Light øker effektivitetent og fleksibiliteten i produksjonen og gjør det mulig å kjører en liten serieproduksjon ubemannet.

For f.eks. hasteordrer eller flere ordrer kan oppløsningen bli utvidet til trinn 2, Profeeder, som øker effektiviteten for å kjøre små og mellomstore serier i en automatisert 2-holdsskift på CNC eller fresemaskinen. ProFeeder Light og ProFeeder løsninger er mobile, kompakte og lett å flytte rundt mellom maskinene med en jekketralle.

Trinn 3Profeeder Multi er en stasjonære oppløsningen som anvendes ved helautomatisk 4-holdsskift og produksjon av store serier.

Profeeder er kompatibel med roboter fra ABB Robotics, Fanuc, KUKA Robotics, Motoman og Universal Robots og testet, inkludert gripper fra OnRobot.

EasyRobotics Profeeder