Infigo - Absorbent

Infigo er en helt ny serie standard
robotapplikasjoner fra APS Robotics.

Collaborative Robots eller samarbeidende
roboter som ikke krever sikkerhetavskjerming
danner grunnlaget for et komplett modulbasert konsept som gjør din automatisering
imponerende enkelt!

 • Arealeffektiv
 • Konfigurerbare hardwareløsninger
 • Fleksibel
 • Hurtig inntjening (ROI)
 • Lave driftskostnader
 • Lavt støynivå
 • Rask levering

Robotverktøy og magasin konfigureres ut fra format på pakkemaskinen. Ulike format håndteres med fleksible verktøy og magasin eller enkelt bytte mellom verktøy for hvert enkelt format. Standard konfigurasjon med to magasin. Ved tomt magasin gis varsel til operatør som har god tid til å etterfylle eller bytte magasin.
Løsningen kan enkelt tilpasses andre konfigurasjoner og layouter ut fra behov.

Last ned produktarket på INFIGO Absorbent

Infoark absorben Infigo

Infigo - Pakking F/D- pak

 

Infigo er en helt ny serie standard
robotapplikasjoner fra APS Robotics.

Collaborative Robots eller samarbeidende
roboter som ikke krever sikkerhetavskjerming
danner grunnlaget for et komplett modulbasert konsept som gjør din automatisering
imponerende enkelt!

 • Arealeffektiv
 • Konfigurerbare hardwareløsninger
 • Fleksibel
 • Hurtig inntjening (ROI)
 • Lave driftskostnader
 • Lavt støynivå
 • Rask levering

Leveres i to modeller – Infigo UnoPak og DuoPak – En eller to roboter som samarbeider avhengig av kapasitetskrav. Om UnoPak tilfredsstiller ditt krav i dag så er det greit å vite at morgendagens økte krav imøtekommes med å bygge på til en DuoPak.
Med over 20 års erfaring i faget finnes det vel knapt produkter i norsk næringsmiddelindustri vi ikke kan gripe med en eller annen løsning fra vårt brede sortiment. Høy kompetanse og lang erfaring i kombinasjon med et stort nettverk av alt fra globalt ledende leverandører til mindre aktører med spisskompetanse på ulike felt løser vi de fleste oppgaver.
Leveres som stand-alone for integrasjon mot eksisterende utstyr eller komplett linje med kartongreiser og lukker.

Last ned produktarket på INFIGO Pakking

Infoark pakking Infigo

Infigo - Palletering

 

Infigo er en helt ny serie standard
robotapplikasjoner fra APS Robotics.

Collaborative Robots eller samarbeidende
roboter som ikke krever sikkerhetavskjerming
danner grunnlaget for et komplett modulbasert konsept som gjør din automatisering
imponerende enkelt!

 • Arealeffektiv
 • Konfigurerbare hardwareløsninger
 • Fleksibel
 • Hurtig inntjening (ROI)
 • Lave driftskostnader
 • Lavt støynivå
 • Rask levering

Last ned produktarket på INFIGO Pallitering

Infoark INFIGO pallitering